คอลเซ็นเตอร์ (1 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักการบริการ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี (Internet /Ms. Office)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบกรณ์ด้าน Call Center จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เช่น สอบถามข้อมูล แนะนำบริการ ตอบข้อซักถามและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • รับเรื่องลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น