เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (3 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ :

 • เพศชายและหญิงอายุ 23-28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้
 • มีความรู้ทางด้าน IT

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ติดต่อประสานงานกับ Partner ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำการโปรโมท การตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า
 • ประสานงานภายในองค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น