ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (2 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านวิชาชีพทางบัญชี เป็นอย่างดี และผ่านงานตรวจสอบบัญชีมา
 • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ควบคุม ตรวจสอบ จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
 • ควบคุม ตรวจสอบข้อมูล Support/ Analize สำหรับการเปิดเผยข้อมูลต่อ Public
 • Support ปัญหา Oracle ของ User และ Set-up Oracle

 

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น