เจ้าหน้าที่่จัดซื้อภาพยนตร์ต่างประเทศ (1ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ด้านการติดต่อประสานงาน, รู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น
 • มีความรู้ด้านภาพยนตร์ซีรีย์ต่างประเทศ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ติดต่อประสานงานกับค่ายภาพยนตร์ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ และซีรีย์
 • จัดหาContent ภาพยนตร์ และซีรีย์ เจรจาต่อรองซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
 • จัดการเรื่อง Material ต่างๆที่ซื้อมา
 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น