Account Executive (1 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศน์โฆษณาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี
 • มีทักษะ Microsoft officer
 • มีความรู้ด้าน Online Marketing

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ติดต่อลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์เพื่อนำเสนอขายสื่อโฆษณาออนไลน์ ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
 • การเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อ ปิดการขาย/สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำข้อมูลการขาย ให้ตรงตามความต้องการลูกค้า

 

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น