เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Inventory Control Officer)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Inventory Control Officer)

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส. – ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านสินค้าคงคลัง, stock
 • มีความรู้ microsoft office,การจัดการสินค้า

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ดูแล จัดการ ASSET,ของรางวัล, ของพรีเมี่ยม, stock อื่นๆ
 • ดูแล จัดเก็บ สถานที่ จัดเก็บ, ตรวจนับ-ตรวจรับ stock
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานต่างๆ

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น