วิศวกรอาคาร (1 ตำแหน่ง)

วิศวกรอาคาร (1 ตำแหน่ง)

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • เพศชายอายุ 23 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 5-8ปีด้านดูแลระบบต่างๆ เช่น ระบบสระว่ายน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, กล้อง
  วงจรปิดต่างๆ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ดูแลงานระบบประกอบอาคาร และงานวิศวกรรรมอาคาร
 • มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง และมีประสบการณ์ทางด้านการ
  บริหารดูแลงานอาคาร บ้าน

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น