ผู้สื่อข่าวออนไลน์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์งานข่าวออนไลน์
 • สามารถต่อยอดเนื้อหาข่าวนำมาผลิตเป็นวิดีโอ ภาพข่าว
 • สามารถทำอินโฟกราฟฟิกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • จับประเด็นข่าวเพื่อผลิตสกู๊ปข่าว และคอลัมน์
 • สัมภาษณ์แหล่งข่าว และลงพื้นที่รายงานข่าวตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น