ประสานงาน (TV Mono 29 / Mono Plus) (5 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานรายการทีวี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • อดทน สู้งาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ติดต่อประสานงาน กองถ่ายละคร รายการทีวี ศิลปิน นักแสดง ทำเอกสาร เมมโมการเบิกจ่ายต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ : 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น