บรรณาธิการข่าวเช้า

บรรณาธิการข่าวเช้า

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าว จัดทำบทข่าว วางรันดาวน์
 • ติดต่อประสานงานแหล่งข่าว ดูแลการออกอากาศ

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น