นักข่าว – TV Mono 29 / Mono Plus (2 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

คุณสมบัติ :

 •  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 •   ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •   มีประสบการณ์ ในสายงานข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •   มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
 •   สามารถใช้ภาษาอังกฤษ , คอมพิวเตอร์  และ Internet ได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ทำงานล่วงเวลา และออกภาคสนามได้

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • เรียบเรียงประเด็น และเนื้อหาข่าว คัดเลือกข่าวที่น่าสนใจ จากแหล่งต่างๆ เพื่อทำให้รายการข่าว ของช่อง ได้รับความสนใจ

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น