ช่างภาพ – TV Mono 29 / Mono Plus (5 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิปวช. – ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ในการดูแลจัดแสง ถ่ายภาพวีดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลา นอกสถานที่
 • หรือ ต่างจังหวัดได้
 • สามารถออกนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด ทำงานล่วงเวลา/วันหยุด

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ดูแลควบคุมการจัดแสง และการถ่ายรายการโทรทัศน์ ที่ออกอากาศทางช่อง Mono 29 และ Mono Plus

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น