พนักงานรับ – ส่งเอกสาร (Messenger)

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ :

  • เพศชาย
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาประถม
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
  • มีประสบการณ์รับ-ส่งเอกสาร 2 ปีขึ้นไป
  • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และรู้เส้นทางในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

หน้าที่รับผิดชอบ :

  • รับ – ส่งเอกสาร รับเชค – วางบิล และเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล