Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

“ทันข่าวเช้า” คว้ารางวัล สื่อสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนา
29/01/2560
พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี ประธานพิธีให้เกียรติมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับรายการ “ทันข่าวเช้า” ทางช่อง MONO 29 (โมโนทเวนตี้ไนน์) บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ในเครือ โมโน กรุ๊ป ในฐานะสื่อสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อความเข้มแข็งของประเทศ โดยมีผู้ประกาศข่าว นนทกฤช กลมกล่อม , สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี และ วรวิตา จันทร์หุ่น เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล เมี่อวันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์