Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 
Music Business

Account Executive (Radio)  ( 2 Position )
Responsibilities :
  • ติดต่อลูกค้า เพื่อทำการขาย เจรจาระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อ หรือกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในธุรกิจวิทยุ และเพลง
Requirements :
  • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
  • ระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  • มีประสบการณ์างด้านการขายโฆษณา ติดต่อลูกค้าด้านธุรกิจวิทยุเพลง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form