Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 
Website

Content Specialist (VDO Portal)  ( 1 Position )
Responsibilities :

·         อัพเดตคลิปวีดีโอใหม่ๆ เพื่อกระจายคอนเทนท์วีดีโอ ตาม Section ต่างๆ

·       

Requirements :

·       

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 0 - 3 ปี
 • อัพเดตข่าวสารออนไลน์ตลอดเวลา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และคอมพิวเตอร์ได้ดี (Internet / Ms. Office)
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Web Content / Content Specialist / SEO  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • นำเสนอเขียนบทความ ข่าวสาร เนื้อหาที่น่าสนใจในเว็บไซต์
 • ดูแลความเหมาะสมของข้อคิดเห็นของสมาชิกที่ตั้งกระทู้ในเว็บไซต์
 • ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์
 • ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอกิจกรรมที่จูงใจให้ผู้ชมเข้าเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น
Requirements :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบการอัพเดตข้อมูล ข่าวสาร สาระและบทความที่น่าสนใจในเว็บไซต์ mthai.com
 • หากมีความรู้เรื่องการทำ SEO ( Search Engine Optimization ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้ Adobe Photoshop ได้ดี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Web Graphic Designer  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ดูแล ออกแบบงาน และปรับแต่งกราฟฟิค บน website (gossipstar.mthai.com)
 • ออกแบบ infographics, banner, flashbanner
Requirements :
 • เพศชาย/ หญิงอายุ 24 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานกราฟฟิคดีไซด์ หรือสายงานเกี่ยวข้อง  1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการออกแบบหน้าเว็บไซต์ สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ต่างๆ
 • มีทักษะในการรีทัช ตกแต่งภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop ,Illustrator ได้ดี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form