Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา


Technician Broadcast - IT  
Responsibilities :

ดูแล ประสานกับทีมในการควบคุมความต่อเนื่อง ในการออกอากาศ คอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ทางด้านเทคนิค เพื่อให้การออกอากาศต่อเนื่อง รวมทั้งหน้าที่งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
Requirements :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง.แมคคาทรอนิกส์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน ทางด้านไอที ระบบออกอากาศ / Broadcasting จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form