Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา


PR Manager  
Responsibilities :
ประชาสัมพันธ์ช่อง Mono 29 และ Mono Plus ให้เป็นที่รู้จักทั้งนิตยสาร, เว็บไซต์, หนังสือพิมพ์ต่างๆ รวมทั้ง Events ที่เกิดขึ้นกับ TV Production

Requirements :
  • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 28 - 40 ปี
  • การศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาประชาสัมพันธ์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานบันเทิง สื่อทีวี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำเสนอ PR Year Plan ที่น่าสนใจ
  • สามารถจัดการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
  • พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อต่างๆ มี Connection ที่ดีรู้จักกับสื่อต่างๆ เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการใช้ Ms. Office/ Internet ได้ดี

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form