Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา


Inter Program Manager  
Responsibilities :

ดูแลควบคุมการถ่ายทำรายการ รวมทั้งรายการสดให้สอดคล้อง และเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ตั้งไว้

Requirements :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25-30  ปี
  • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์อย่างน้อย 1-2 ปี  
  • สามารถคุมการถ่ายรายการ หากเคยมีประสบการณ์การทำรายการสด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Final  Cut Pro / Premiere / Photoshop / Final  Cut Pro จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทนสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form