Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา


เจ้าหน้าที่แสง (ช่างไฟเทคนิค)  
Responsibilities :

ดูแล ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในสตูดิโอ / กองถ่ายรายการโทรทัศน์  สามารถติดตั้ง ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

Requirements :

 

  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, นิเทศศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในสายงานจัดแสง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form