Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 
อื่น ๆ

Inventory Control Officer  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ดูแลตรวจนับ จัดเก็บ เบิก จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน
 • จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูลต่างๆ
 • กิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท

Requirements :
 • เพศชาย อายุ  20 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า เบิก - จ่ายอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 1 - 3 ปี
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word / Excel
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Support Team Officer (Trainer)  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • วางโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาบาสเกตบอล
 • ดูแลและทำการกายภาพบำบัดเบื้องต้นได้
Requirements :
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
 • สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้
 • สามารถกลับบ้านดึกได้
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

VDO Editor  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ตัดต่อคลิปวีดีโอต่างๆ
 • ตัดต่อข่าวต่างๆ
 • ตัดต่อรายการต่างๆ สนับสนุน ช่อง Mono 29 และ Mono Plus ให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับรูปแบบรายการ
Requirements :
 • ชายและหญิง
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ขยันอดทน
 • สามารถใช้โปรแกรม Final Cut / Premier Pro ได้
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

ช่างและธุรการทั่วไป  
Responsibilities :1.) ดูแลงานด้าน Admin, เอกสารต่างๆ, ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายใน
2.) สามารถซ่อมแซม ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
3.) ดูแลพื้นที่สำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
Requirements :
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22- 30 ปี
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานแอดมิน 2-3 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

ช่างไฟฟ้า ประปา  ( 7 Position )
Responsibilities :
 • ดูแลรับผิดชอบ บำรุง รักษา ระบบประปา ไฟฟ้า ภายในอาคาร และสตูดิโอ 12 ไร่
Requirements :
 • ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ช่างเทคนิค ไฟฟ้า ประปา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ทางด้านช่างซ่อมไฟฟ้า ประปา ประจำอาคาร 2 ปีขึ้นไป
 • สะดวกปฏิบัติงานที่ ถนนราชพฤกษ์ ปากเกรด จังหวัดนนทบุรี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

พนักงานขับรถผู้หญิง (เพศหญิงเท่านั้น)  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ขับรถตู้สำหรับรับ-ส่งผู้บริหาร
 • ดูแลทำความสะอาดพาหนะที่รับผิดชอบ และดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานเสมอ
Requirements :
 • เพศหญิง อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร  2 ปีขึ้นไป
 • ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • หากมีที่พักในที่อยู่แถบถนนลาดพร้าว หรือบางกะปิ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

วิศวกรอาคาร  ( 2 Position )
Responsibilities :
 • ดูแลงานระบบประกอบอาคาร และงานวิศวกรรรมอาคาร ควบคุมงานปฏิบัติการเครื่องจักรอาคาร
 • ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชา หัวหน้าช่าง และช่างเทคนิค และควบคุมงานเอกสารด้านวิศวกรรม
Requirements :
 • ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล, ไฟฟ้า, ระบบ หรือสูงกว่า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารดูแลงานอาคาร
 • มีประสบการณ์ดูแลปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นหัวหน้างานงานวิศวกรรม
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form