Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 
อื่น ๆ

Administrative Officer (ประจำสตูดิโอ 12 ไร่ ถนนราชพฤกษ์)  ( 2 Position )
Responsibilities : ดูแล รับผิดชอบประสานงาน เอกสารต่างๆ ทั้งภายนอก และภายใน สนับสนุนงานฝ่ายช่าง อาคาร ประจำ สตูดิโอ 12 ไร่ ถนนพระรามสี่ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Requirements :
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานธูรการ ประสานงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด ทำงานล่วงเวลา/วันหยุด ในบางครั้ง
 • สามารถใช้ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS. Excel
 • ปรับปรุงพัฒนา Job Description ให้เหมาะสมกับแต่ละหน้าที่งาน
 • ทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและสภาวะกดดันได้
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

แม่บ้าน (Maid)  ( 2 Position )
Responsibilities :
 • ดูแลความสะอาด เรียบร้อยในบริเวณสำนักงาน และห้องรับประทานอาหาร
 • บริการเสริฟเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหาร และแขกผู้มาติดต่อ
Requirements :
 • เพศ หญิง อายุ  25 - 40  ปี
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์แม่บ้านในสำนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น
 • รักงานบริการ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

ช่างไฟฟ้า ประปา  ( 7 Position )
Responsibilities :
 • ดูแลรับผิดชอบ บำรุง รักษา ระบบประปา ไฟฟ้า ภายในอาคาร และสตูดิโอ 12 ไร่
Requirements :
 • ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ช่างเทคนิค ไฟฟ้า ประปา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ทางด้านช่างซ่อมไฟฟ้า ประปา ประจำอาคาร 2 ปีขึ้นไป
 • สะดวกปฏิบัติงานที่ ถนนราชพฤกษ์ ปากเกรด จังหวัดนนทบุรี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

พนักงานขับรถผู้หญิง (เพศหญิงเท่านั้น)  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ขับรถตู้สำหรับรับ-ส่งผู้บริหาร
 • ดูแลทำความสะอาดพาหนะที่รับผิดชอบ และดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานเสมอ
Requirements :
 • เพศหญิง อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร  2 ปีขึ้นไป
 • ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • หากมีที่พักในที่อยู่แถบถนนลาดพร้าว หรือบางกะปิ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

วิศวกรอาคาร  ( 2 Position )
Responsibilities :
 • ดูแลงานระบบประกอบอาคาร และงานวิศวกรรรมอาคาร ควบคุมงานปฏิบัติการเครื่องจักรอาคาร
 • ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชา หัวหน้าช่าง และช่างเทคนิค และควบคุมงานเอกสารด้านวิศวกรรม
Requirements :
 • ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล, ไฟฟ้า, ระบบ หรือสูงกว่า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารดูแลงานอาคาร
 • มีประสบการณ์ดูแลปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นหัวหน้างานงานวิศวกรรม
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form