Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 
อื่น ๆ

Senior AR Officer (คัดเลือกนักพยากรณ์)  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ดูแลคัดเลือกนักพยากรณ์
 • พัฒนาภาพลักษณ์นักพยากรณ์
 • ประสานงานกับลูกค้า
 • สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ประสานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Requirements :
 • เพศชาย / หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี การตลาด, การขาย และการดูแลศิลปิน
 • มีความรู้และความสามารถด้าน Ms. Office, การ Present และ Photoshop
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

พนักงานขับรถผู้หญิง (เพศหญิงเท่านั้น)  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ขับรถตู้สำหรับรับ-ส่งผู้บริหาร
 • ดูแลทำความสะอาดพาหนะที่รับผิดชอบ และดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานเสมอ
Requirements :
 • เพศหญิง อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร  2 ปีขึ้นไป
 • ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • หากมีที่พักในที่อยู่แถบถนนลาดพร้าว หรือบางกะปิ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

วิศวกรอาคาร  ( 2 Position )
Responsibilities :
 • ดูแลงานระบบประกอบอาคาร และงานวิศวกรรรมอาคาร ควบคุมงานปฏิบัติการเครื่องจักรอาคาร
 • ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชา หัวหน้าช่าง และช่างเทคนิค และควบคุมงานเอกสารด้านวิศวกรรม
Requirements :
 • ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล, ไฟฟ้า, ระบบ หรือสูงกว่า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารดูแลงานอาคาร
 • มีประสบการณ์ดูแลปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นหัวหน้างานงานวิศวกรรม
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form