Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา


Assistant Business Development Manager  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • วิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ศึกษาวิจัยหาโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในการสร้างธุรกิจใหม่
 • จัดสรรทรัพยากรต่างๆในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมาย
 • ทำประเมินความก้าวหน้าของโครงการโดยเทียบกับแผนที่กำหนดไว้
Requirements :
 • มีConnectionกับPartner ธุรกิจ Prospect Business
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ด้าน Customer Relation
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดทำPresentationโดยใช้โปรแกรมPhotoshop,PowerPoint,Ms-Office
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Content Specialist  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • เขียนบทความ/แปลบทความตามtrendต่างๆ
 • เขียนบทความเกี่ยวกับการศึกษา
 • สร้างคลิป(ง่ายๆ)
Requirements :
 • เพศชายและหญิง
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วารสาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านการเขียนบทความ,ถ่ายรูปและการถ่ายคลิปวีดีโอ
 • มีทักษะโปรแกรม Photoshop
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Content Specialist (Auto Mthai)  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • เขียนบทความเกี่ยวกับรถยนต์,มอเตอร์ไซด์และมอเตอร์สปอร์ต
Requirements :
 • มีความรู้ด้านรถยนต์,มอเตอร์ไซด์และมอเตอร์สปอร์ต
 • เข้าใจงานด้าน Content Website
 • เขียนบทความ เขียน Contet ได้ถูกต้องแ ละเข้าใจง่าย
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Content Specialist (Mthai)  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ควบคุม ดูแล จัดทำ Content นำส่งเว็บ MThai
 • รีวิวด้านสินค้าเทคโนโลยี
 • ออกทำข่าวนอกสถานที่
Requirements :
 • มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
 • มีความทันสมัย สนใจtrendใหม่ๆ
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

CS Officer (call center)  ( 2 Position )
Responsibilities :
 • ให้บริการข้อมูล รายละเอียดการบริการผ่านทางโทรศัพท์
 • รับเรื่องประสานงาน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ดำเนินการเข้ารายการต่างๆให้กับลูกค้าภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัท
 • แนะนำบริการ,เก็บข้อมูลลูกค้าและสอบถามความคิดเห็นลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
Requirements :
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีทักษะโปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีทักษการสื่อสาร และการโน้มน้าวใจที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Graphic Designer  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • Design ads banner
 • Design artwork poster
 • Design รูปแบบ Website
Requirements :
 • เพศชาย/ หญิงอายุ  22 –30ปี
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการออกแบบ หรือมีรางวัลการันตี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์  Photoshop ,  Illustrator  และ  Internet
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Online Content officer / เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • รับผิดชอบการออกแบบสื่อ
 • รับผิดชอบการออกแบบหน้าร้าน
 • วางแผน ออกแบบการใช้งานบนเว็บให้ดูง่าย และตรงความต้องการลูกค้า
 • ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจด้าน Horoscopes / Astrology
Requirements :
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ มัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 -2 ปี ด้าน Social Media เช่น Facebook, Twitter
 • มีความเข้าใจเทคโนโลยีแพลฟอร์ม socail network ต่างๆ
 • ทักษะด้าน HTML, PHP, CSS, JavaScript, Web APL, RSS, ICal, JSON, Database, Photoshop อย่างใดอย่างหนึ่ง
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Web Promotion  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ดำเนินการวางแผนและจัดทำ SEO
 • ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO
 • วิเคราะห์สถิติที่เกิดขึ้นจาก Search Engine ได้
Requirements :
 • เพศชายหรือหญิง
 • ปริญญาตรีเกี่ยวกับITหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Online Marketting
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

ฺBusiness Development Officer  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • พัฒนาช่องทางการหารายได้ให้บริษัทและคู่ค้าโดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดประสงค์ขององค์กร
Requirements :
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีด้านการตลาด หรือสาขางานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะโปรแกรม Microsoft Office และ Photoshop ขั้นพื้นฐาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form