Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา


Assistant Advertising Manager  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • วางแผนติดต่อลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และนำเสนอขายสื่อโฆษณาออนไลน์ ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่
 • วางแผนและประสานงานั้นตอนการขายต่างๆ
 • เจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อทำยอดได้ตามที่ตั้งไว้ และปิดการขายได้
 • จัดทำและตรวจสอบข้อมูลการขายให้ตรงความต้องการของลูกค้า
Requirements :
 • เพศหญฺิงและชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 5-7 ปี และ มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมงานขายอย่างน้อย 2 ปี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Business Development Officer  ( 4 Position )
Responsibilities :
 • ติดต่อประสานงานกับ Partner ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Requirements :
 • เพศชายและหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้
 • มีความรู้ทางด้าน IT
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Call Center Officer  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เช่น สอบถามข้อมูล แนะนำบริการ ตอบข้อซักถามและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • รับเรื่องลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
Requirements :
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักการบริการ 
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ 
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี (Internet /Ms. Office)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบกรณ์ด้านCall Center จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Content (Food&Travel&Fashion)  ( 1 Position )
Responsibilities :

-เขียนบทความ/แปลบทความ Food&Travel&Fashion

- สร้างคลิป(ง่ายๆ) ด้านการรีวิว Food&Travel&Fashion

-ติดตามเทรนด์และข่าว เช่น อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว การศึกษา  Lifestyle วัยรุ่น เกมส์ การ์ตูน

Requirements :

-เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

-ปริญญาตรี อักษรศาสตร์  วารสารศาสตร์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีความสามารถด้านการเขียนบทความ,ถ่ายรูปและการถ่ายคลิปวีดีโอ

-มีทักษะโปรแกรม Photoshop

กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Marketing Officer  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ดูแล Social Media ของบริษัทได้
 • จัดทำแคมเปญต่างๆของบริษัท
Requirements :
 • เพศชายและหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Project Coordinator  
Responsibilities :

 


 • ตรวจสอบ และกำหนดตารางงานให้กับผู้บังคับบัญชา
 • ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานทั้งในและนอกแผนกรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามและ ทำรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Requirements :


 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านเลขานุการ
 • มีทักษะด้าน Microsoft office

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Senior Business Development Officer (Games)  
Responsibilities :


 


 • วางแผนกลยุทธ์ในการทำ Content, การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดออนไลน์ รวมถึงควบคุมงบประมาณ
 • จัดหาสื่อทางการตลาดที่เหมาะสมกับ Product
Requirements :


 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้าน Online& Offline Marketing, Business Development
 • มีทักษะด้าน Microsoft office, Photoshop และ Skill ด้าน Presentation
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี


กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Sr.Web Developer / Web Developer Officer  ( 3 Position )
Responsibilities :
 • ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ seeme.mthai.com และ เว็บไซต์ video.mthai.com
Requirements :
 • สำหรับตำแหน่ง Web Developer Officer เพศชายและหญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สำหรับตำแหน่ง Sr. Web Developer เพศชายและหญิงอายุ 24 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน PHP, CSS, HTML, MySQL, Javascript, Laravel, git
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Supervisor, Assistant Manager  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ติดต่อดูแล Partner Content VDO
 • ประสานงานกับทางทีม Programmer
Requirements :
 • เพศชายและหญิงอายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานและการบริหาร
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Web Promotion  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ดำเนินการวางแผนและจัดทำ SEO
 • ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO
 • วิเคราะห์สถิติที่เกิดขึ้นจาก Search Engine ได้
Requirements :
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีเกี่ยวกับITหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Online Marketting
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form