Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา


Assistant Advertising Manager  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • วางแผนติดต่อลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และนำเสนอขายสื่อโฆษณาออนไลน์ ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่
 • วางแผนและประสานงานั้นตอนการขายต่างๆ
 • เจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อทำยอดได้ตามที่ตั้งไว้ และปิดการขายได้
 • จัดทำและตรวจสอบข้อมูลการขายให้ตรงความต้องการของลูกค้า
Requirements :
 • เพศหญฺิงและชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 5-7 ปี และ มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมงานขายอย่างน้อย 2 ปี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Assistant Business Development Manager  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • วิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ศึกษาวิจัยหาโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในการสร้างธุรกิจใหม่
 • จัดสรรทรัพยากรต่างๆในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมาย
 • ทำประเมินความก้าวหน้าของโครงการโดยเทียบกับแผนที่กำหนดไว้
Requirements :
 • มีConnectionกับPartner ธุรกิจ Prospect Business
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ด้าน Customer Relation
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดทำPresentationโดยใช้โปรแกรมPhotoshop,PowerPoint,Ms-Office
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Content Specialist (ข่าวเทคโนโลยี)  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • เขียนบทความ/แปลบทความ trend เทคโนโลยีทุกด้าน
 • สร้างคลิป(ง่ายๆ) ด้านการรีวิวเทคโนโลยี
 • สาขาใดก็ได้ ขอแค่เคยเขียน เคยรีวิวเทคโนโลยี
Requirements :
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มีความสามารถด้านการเขียนบทความ,ถ่ายรูปและการถ่ายคลิปวีดีโอ
 • มีทักษะโปรแกรม Photoshop
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Marketing Officer  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • วางแผนการตลาด
 • ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ประสานงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
Requirements :
 • เพศชายและหญิง 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์1-2ปี ด้านการตลาด, การประสานงานการจัดกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะโปรแกรม Ms Office
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Web Promotion  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ดำเนินการวางแผนและจัดทำ SEO
 • ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO
 • วิเคราะห์สถิติที่เกิดขึ้นจาก Search Engine ได้
Requirements :
 • เพศชายหรือหญิง
 • ปริญญาตรีเกี่ยวกับITหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Online Marketting
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

ฺBusiness Development Officer  ( 2 Position )
Responsibilities :
 •  ร่วมวางแผนการใช้งบการตลาด
 • Monitor, Report การใช้งบการตลาด
 • ประสานงาน Partner และทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หาช่องทางและรูปแบบการโฆษณาใหม่ๆ
  1 ตำแหน่ง
   
 • จัดทำบริการและหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ
 • ติดต่อประสานงาน Partner และ Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Content
 • ศึกษาข้อมูลบริการของคู่แข่ง
 • จัดทำแคมเปญ
 • จัดทำสรุปรายได้ ดูแลทดสอบบริการ IVR
 • ออกแบบ Banner ดูแลโปรโมทเพจ Facebook
 • ประสานงานด้านสื่อต่างๆ
  1 ตำแหน่ง
Requirements :
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีด้านการตลาด หรือสาขางานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะโปรแกรม Microsoft Office และ Photoshop ขั้นพื้นฐาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form