Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 
การตลาด

Account Executive  ( 2 Position )
Responsibilities :
 • หาข้อมูล และ ติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อทำการขายโฆษณาสื่อออนไลน์ 
 • พรีเซนต์งาน และ จัดทำเอกสารการขาย
 • สรุปไอเดียของลูกค้าเกี่ยวกับตัวสินค้าให้แก่ฝ่ายต่างๆ ในบริษัท
 • ประสานงานจัดทำ Artwork
 • ส่งมอบงานที่เสร็จเรียบร้อยให้แก่ลูกค้า
Requirements :
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ สาขาโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายโฆษณา ทางด้านเวบไซต์ 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะทางด้านการขายและการต่อรอง มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และคอมพิวเตอร์ได้ดี (Internet / Ms. Office)
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Sales Admin  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายขาย ด้านเอกสารต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ทำเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
Requirements :
 • เพศหญิง อายุ 22 - 27 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหาร บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานบริหาร หรือ สายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form