Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 
การตลาด

Account Executive (MThai)  ( 2 Position )
Responsibilities :
 • หาข้อมูล และ ติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อทำการขายโฆษณาสื่อออนไลน์ 
 • พรีเซนต์งาน และ จัดทำเอกสารการขาย
 • สรุปไอเดียของลูกค้าเกี่ยวกับตัวสินค้าให้แก่ฝ่ายต่างๆ ในบริษัท
 • ประสานงานจัดทำ Artwork
 • ส่งมอบงานที่เสร็จเรียบร้อยให้แก่ลูกค้า
Requirements :
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ สาขาโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายโฆษณา ทางด้านเวบไซต์ 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะทางด้านการขายและการต่อรอง มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และคอมพิวเตอร์ได้ดี (Internet / Ms. Office)
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Marketing Strategy  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลตลาดเชิงลึก
 • จัดทำแผนงานโครงการธุรกิจเพื่อนำเสนองานสำหรับลูกค้าภาครัฐและเอกชน
 • ควบคุมดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่กำหนด
 • ออกแบบ วางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาด
Requirements :
 • เพศชายและหญิง
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านจัดทำกลยุทธ์สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ในธุรกิจสื่อโฆษณา
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Senior Business Development Officer  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • พัฒนาและผลักดันให้ Product ทั้งหมด เช่น Single Games เกิดรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • วางแผทางการตลาด
Requirements :
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้าน Business Development, Marketing (Online-Offline)
 • มีความสามารถด้าน Digital Marketing, Social Media, Game Business
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form

Senior Marketing Officer  ( 1 Position )
Responsibilities :
 • ประสานงานการตลาดของเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
Requirements :
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ 1- 2 ปี ด้านการตลาด, Social และการวางแผนสื่อ
 • มีทักษะการประสานงาน, การเจรจาต่อรอง และการนำเสนองาน
กรอกใบสมัครออนไลน์ - Online Application Form