Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. คำถาม : หากต้องการสมัครงานในตำแหน่งที่ไม่ได้มีประกาศรับไว้สามารถสมัครได้หรือไม่ ?
    คำตอบ :  สมัครได้ค่ะ แต่จะไม่ได้รับการติดต่อกลับในทันทีนะคะ แต่ทางบริษัทจะเก็บใบสมัครไว้
    เพื่อพิจารณาเมื่อมีตำแหน่งงานว่างค่ะ


2. คำถาม : กรณีเป็นนักศึกษาเพิ่งจบใหม่สามารถสมัครตำแหน่งอะไรได้บ้าง ?
    คำตอบ :  สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ สามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานได้ใน "ตำแหน่งงานว่าง" 
    ซึ่งแจ้งในคุณสมบัติอยู่แล้วว่าต้องการประสบการณ์มากน้อยเพียงใด  หากน้องสนใจจะสมัคร
    ตำแหน่งที่ระบุว่าต้องการประสบการณ์ก็สามารถสมัครได้ค่ะ แต่ควรจะจบตามสาขาที่ประกาศรับ
    หรือมีทักษะและความสามารถ ตามที่บริษัทต้องการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพิจารณาคัดเลือก
    ควรแนบตัวอย่างผลงาน  หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาด้วยนะคะ


3. คำถาม : บริษัทรับสมัครพนักงาน Part Time หรือไม่ และรับวุฒิอะไร ?
    คำตอบ :  บริษัทจะไม่ได้มีการรับพนักงาน PartTime แต่จะรับพนักงานรายวัน ซึ่งทำงานในช่วง
    วันและเวลาทำการของบริษัทคือ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.โดยส่วนใหญ่ลักษณะงาน
    จะทำหน้าที่ในส่วนของการคีย์ข้อมูลในเว็บไซต์ หรือคีย์ข้อมูลทางบัญชี จะเปิดรับวุฒิ
    ตั้งแต่ ม.6/ ปวช.ขึ้นไป – ปริญญาตรี  สามารถโทรสอบถามว่ามีอัตราว่างหรือไม่ได้ที่ 02-502-0774


4. คำถาม : หากประสบการณ์ไม่ตรงกับที่จบมา สามารถสมัครได้หรือไม่ ?
    คำตอบ :  สามารถสมัครได้ค่ะ หากเคยผ่านงานหรือมีประสบการณ์การทำงานตามสายงาน
    ที่เปิดรับมาแล้ว


5. คำถาม :  สมัครงานต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง ?
    คำตอบ : 
   
หลักฐานที่ใช้สมัคร
          - รูปถ่าย 1.5/2 นิ้ว 1 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
          - สำเนาบัตรประชาชน
          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - หนังสือรับรองการศึกษา ( Transcript )
          - หนังสือรับรองการผ่านงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน ( กรณีมีประสบการณ์ทำงานแล้ว )
          - ใบผ่านเกณฑ์ทหาร
          - ใบขับขี่ ( สำหรับตำแหน่งงานพนักงานขับรถ/รับส่งเอกสาร )
          - ผลงานที่ผ่านมา  ( แนบเป็นเอกสาร / VCD/DVD ผลงาน )


6. คำถาม : สมัครงานผ่านเว็บไซต์กับมาสมัครด้วยตัวเองแตกต่างกันหรือไม่ ?
    คำตอบ :  ไม่แตกต่างกันค่ะ ได้รับการพิจารณาเหมือนกันขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้สมัคร
    การมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท  จะยังไม่ได้สัมภาษณ์โดยทันที  เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอน
    การพิจารณาคัดเลือกก่อน ซึ่งหากผ่านการคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ค่ะ

7. คำถาม : ส่งใบสมัครมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับเพราะเหตุใด ?
    คำตอบ :  โดยปกติทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่านประมาณ 1-2 อาทิตย์จากวันที่ได้รับ 
    ซึ่งหากไม่ได้รับการติดต่อกลับอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ  ใบสมัครของท่านยังไม่ตรงกับเกณฑ์
    คุณสมบัติที่เปิดรับ, ขั้นตอนการรับตำแหน่งงานที่ท่านสมัคร อาจอยู่ในช่วงของการตอบรับพนักงาน
    เรียบร้อยแล้ว  เป็นต้น


8. คำถาม : เดินทางมาสมัครงานอย่างไร ?
    คำตอบ :  
    กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว สามารถดูรายละเอียดจาก
แผนที่
    กรณีเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ มีเส้นทางดังนี้ค่ะ
         รถประจำทาง สาย 52, 150, 356, ปอ.166
         รถตู้ 
              ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์ (ขึ้นทางด่วน)
              ปากเกร็ด - วิภาวดี – เซ็นทรัลลาดพร้าว - จตุจักร
              ปากเกร็ด - วิภาวดี – รังสิต
              ปากเกร็ด - แฟชั่นไอร์แลนด์ – มีนบุรี
              ปากเกร็ด - รัชโยธิน – ม.ราม1


9. คำถาม : หากได้รับการสัมภาษณ์แล้ว จะพิจารณาผลเมื่อไหร่ ?
    คำตอบ :  ทางบริษัทจะพิจารณาผลสัมภาษณ์ประมาณ 2-3 อาทิตย์ค่ะซึ่งหากผ่านการพิจารณา
    และรับเข้าทำงาน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งผลสัมภาษณ์ และนัดเริ่มงานค่ะ

10. คำถาม : สนใจฝึกงานกับทางบริษัท ต้องทำอย่างไร ?
      คำตอบ :  หากนักศึกษามีความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกงานกับทางบริษัท  มีขั้นตอน ดังนี้ค่ะ
        • นักศึกษาโทรมาแจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน ติดต่อที่ 02 502 0774 แจ้งชื่อ-นามสุกล 
          คณะ สถาบันการศึกษา ช่วงเวลาการฝึกงาน ตำแหน่งงานที่ต้องการฝึก และเบอร์ติดต่อกลับ
        • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะติดต่อกลับ และแจ้งว่าบริษัทสามารถรับนักศึกษาฝึกงานหรือไม่
        • นักศึกษา ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากทางสถาบันศึกษามายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 16
        • ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะส่งเอกสารตอบรับกลับไปยังสถาบันศึกษา
        • ทางสถาบันศึกษาออกใบส่งตัวให้นักศึกษา นำมายื่นในวันฝึกงาน
        • ฝึกงานครบชั่วโมงตามที่สถาบันศึกษากำหนด ทางบริษัทจะออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้ค่ะ