Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

Mono for Social… คืนคุณค่า...เพื่อสังคมน่าอยู่ 

แจกของรางวัลวันเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมค่ายอาสา พัฒนากับน้อง มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปรับปรุงเรือนเพาะชำ โมโน กรุ๊ป Click For Life ส่งผ่านกำลังใจให้ทหารกล้า ร่วมใจพัฒนา สร้างลานสู่ชุมชน มอบรอยยิ้มปันความรักให้คุณยาย ทำหนังสือให้น้องอ่าน เล่านิทานให้น้องฟัง เปิดโลกเรียนรู้เพื่อน้อง..ตะลุยป่าซาฟารี Big Cleaning Day ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม


สนับสนุนเงินช่วยเหลือ "มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส"

gossip2016 Gossip2014 Senior Actor Senior Actor Senior Actor Gossip2013 Gossip2012 Gossip2011 Gossip2010 Gossip2009


สร้างอาคารเรียน/คอมพิวเตอร์/ห้องสมุด


โมโน กรุ๊ป 7 ณ โรงเรียนวัดขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี
mono-group7-1 mono-group7

โมโน กรุ๊ป 6 ณ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
mono-group6-1 mono-group6

อาคาร โมโน กรุ๊ป 5 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านป่าไม้ จ.อุบลราชธานี
mono-group5-1 mono-group5

อาคาร โมโน กรุ๊ป 4 ณ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จ.จันทบุรี
mono-group4-1 mono-group4-2

อาคาร โมโน กรุ๊ป 3 ณ โรงเรียน วัดบางชัน จ.จันทบุรี
mono-group3-1 mono-group3-2

อาคาร โมโน กรุ๊ป 2 ณ โรงเรียน ตชด.รางวัลอินทิราคานธี จ.เชียงใหม่
mono-group2-1 mono-group2-2

อาคาร โมโน กรุ๊ป 1 ณ โรงเรียน ตชด.รางวัลอินทราคานที่ จ.เชียงใหม่
mono-group1-2 mono-group1-1


สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อชุมชน/เยาวชน

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 6 ณ โรงเรียน บ้านลาดหญ้าคา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
2014-3 2014-4

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 5 ณ โรงเรียน บ้านนาเกลือ อ.เมือง จ.ตราด
2014-2 2014-1

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 4 ณ โรงเรียน นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
2013-1 2013-2

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 3 ณ โรงเรียน วัดห้วงหิน อ.ซากบก บ้านค่าย จ.ระยอง
2012-1 2012-3 2012-2

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 2 ณ โรงเรียน บ้านหนองตาฉาว อ.ท่ายาง. จ.เพชรบุรี
2011-1 2011-2

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 1 ณ โรงเรียน วัดสมอโพรง อ.แกลง จ.ระยอง
2010-1 2010-3 2010-2