Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

Mono for Social… คืนคุณค่า...เพื่อสังคมน่าอยู่ 

แจกของรางวัลวันเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมค่ายอาสา พัฒนากับน้อง มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปรับปรุงเรือนเพาะชำ โมโน กรุ๊ป Click For Life ส่งผ่านกำลังใจให้ทหารกล้า ร่วมใจพัฒนา สร้างลานสู่ชุ���ชน มอบรอยยิ้มปันความรักให้คุณยาย ทำหนังสือให้น้องอ่าน เล่านิทานให้น้องฟัง เปิดโลกเรียนรู้เพื่อน้อง..ตะลุยป่าซาฟารี Big Cleaning Day ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม


สนับสนุนเงินช่วยเหลือ "มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส"

gossip2016 Gossip2014 Senior Actor Senior Actor Senior Actor Gossip2013 Gossip2012 Gossip2011 Gossip2010 Gossip2009


สร้างอาคารเรียน/คอมพิวเตอร์/ห้องสมุด


โมโน กรุ๊ป 7 ณ โรงเรียนวัดขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี
mono-group7-1 mono-group7

โมโน กรุ๊ป 6 ณ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
mono-group6-1 mono-group6

อาคาร โมโน กรุ๊ป 5 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านป่าไม้ จ.อุบลราชธานี
mono-group5-1 mono-group5

อาคาร โมโน กรุ๊ป 4 ณ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จ.จันทบุรี
mono-group4-1 mono-group4-2

อาคาร โมโน กรุ๊ป 3 ณ โรงเรียน วัดบางชัน จ.จันทบุรี
mono-group3-1 mono-group3-2

อาคาร โมโน กรุ๊ป 2 ณ โรงเรียน ตชด.รางวัลอินทิราคานธี จ.เชียงใหม่
mono-group2-1 mono-group2-2

อาคาร โมโน กรุ๊ป 1 ณ โรงเรียน ตชด.รางวัลอินทราคานที่ จ.เชียงใหม่
mono-group1-2 mono-group1-1


สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อชุมชน/เยาวชน

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 6 ณ โรงเรียน บ้านลาดหญ้าคา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
2014-3 2014-4

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 5 ณ โรงเรียน บ้านนาเกลือ อ.เมือง จ.ตราด
2014-2 2014-1

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 4 ณ โรงเรียน นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
2013-1 2013-2

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 3 ณ โรงเรียน วัดห้วงหิน อ.ซากบก บ้านค่าย จ.ระยอง
2012-1 2012-3 2012-2

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 2 ณ โรงเรียน บ้านหนองตาฉาว อ.ท่ายาง. จ.เพชรบุรี
2011-1 2011-2

ลานกีฬา โมโน กรุ๊ป 1 ณ โรงเรียน วัดสมอโพรง อ.แกลง จ.ระยอง
2010-1 2010-3 2010-2